PROJEKT + SKŁAD + DRUK

Na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Olejów zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy 200-stronicowe opracowanie na temat Rzepaku, oraz jego skróconą - 20 stronicową wersję w formie katalogu. Natomiast dla Krajowej Izby Biopaliw przygotowaliśmy foldery informacyjne. 

Zobacz efekty naszej pracy!